logombs

logombs

אתר המשמר החברתי

האתר החדש הוא שער נוסף לשקיפות, מעורבות וביקורת מול עיריית באר שבע, מוסדות, ועדות ומועצת העיר.
האתר מכיל גישה לתקציבי העירייה, לפרסומים קודמים שלנו ולפרסומים חשובים נוספים.
נשמח להצטרפות כותבי תכנים נוספים.

 

צוות המשמר

המשמר החברתי מורכב מפעילים ופעילות בארשבעים שפועלים במטרה לקדם את השתתפות התושבים בניהול העיר.
אנו מחפשים פעילים שיצטרפו אלינו ויכתבו כאן ובפייסבוק, ישתתפו בועדות וישתפו מתוכן, יסכמו פרוטוקולים ודוחות, ילמדו את ספר התקציב ועוד משימות רבות,
המשמר החברתי פתוח לכולם!

שקיפות

אם זה לא שקוף אולי זה מלוכלך!
מקדמים שקיפות לטובת השתתפות 
(תביאו לנו חוק חופש מידע ומספריים)

השתתפות

תושבי העיר הם בעלי העיר
ואנחנו ביחד נדע מה טוב בשבילנו
לא פחות מכל קואליציית חכמים

צדק חברתי

צדק חברתי לא מתחיל ולא מסתיים בירושלים
העיר שלנו היא המקום לקדם בו צדק חברתי
מלמטה ומלמעלה ובכל הכוח

זרקור על תקציבי העירייה - תכנון מול ביצוע

אז מה מעניין בתקציבי העירייה?

הפעם הזרקור הוא לא על גידול תקציבי אלא על הפער שבין התכנון לביצוע ופרקי התקציב שידגמנו לנו את הפער הזה הם איחוד תקציבי מנהל הניקיון וניקוי הרחובות
"חסכון" קבוע של כעשרה אחוז בביצוע התקציב של כל שנה.

Continue Reading

מביאים את תקציב העירייה אל הציבור

אגף הגזברות בעיריית באר-שבע נאות לבקשתנו וחשף בפני הציבור את תקציבי העירייה לשנים קודמות ואת דוחות הביצוע השנתיים לתקציב על כך תודתנו, ונמשיך לברך על כל שיתוף פעולה לטובת הציבור.
ועכשיו חוזרים למלאכת איחוד הטבלאות (המאוד שונות זו מזו) חלוקה לפרקים ושיתוף הציבור בפרטים החשובים.

Continue Reading

החברות העירוניות

עיריית באר שבע, כמו אחרות פועלת באמצעות מספר חברות עירוניות חיצוניות. לחברות העירוניות יש יתרונות וחסרונות, אבל יש מאפיין בולט, הן מתנהלות כחברות פרטיות כאילו הן לא בבעלות משותפת של תושבי העיר.אז זה הולך להשתנות...

Continue Reading

צדק חלוקתי תוצרת באר שבע

מי הם ברי המזל שזוכים לשלם 122 ש"ח תמורת חניה ליד ביתם?
רמז, ניתן לראות במפה שבתמונה, שהיא במקרה גם המפה הסוציו-אקונומית של העיר ועליה סימוני הכחול לבן, את התשובה.\

Continue Reading